הדגמת מערכת


(הנתונים המספריים מוצגים כדוגמא בלבד)

לאחר הצטרפותך למערכת, תוכל לנהל את תיק ההשקעות שלך באמצעות לוח הבקרה המתקדם שלנו, וכל זאת בפשטות ובנוחות מביתך.

העברת סמן העכבר מעל הרכיבים השונים בלוח הבקרה יציג פירוט נוסף.
שיעור תשואה פנימי

0

ריבית

0

סוכן אוטומטי

ריבית משוקללת

0%

שווי תיק

0 ‎₪

מתוכם 1000 ‎₪ פנויים

החזרים בתיק
מתחילת הפעילות

34,433

סה"כ החזרים

28,349

4,560

120

החזרי קרן

החזרי ריבית

גביית פיגורים

34,433

הפסדים

פיזור הסיכון בתיק
מידע כללי קרן הגנה

34,433

שווי תיק

יתרה להשקעה

הלוואות בתהליך מימון

מושקע בהלוואות

10 3 4 2 1 2 2

ממתינות למימון

גיוס הושלם וממומנות

נפרעו כל התשלומים

פיגור 7-35 יום

פיגור 36-60 יום

הלוואות בתהליך גביה

בוטלו

 1. באיזור האישי תוכל להתעדכן בזמן אמת בשווי ופיזור תיק ההשקעות שלך. תוכל להגדיר כיצד יושקע כספך ולכוון את צמיחתו.

  1
 2. בלשונית קרן הגנה תוכל לקבל מידע על תכנית ההגנה שלנו ולהפעילה

  2
 3. באיזור זה מוצגים שווי התיק וביצועיו
  (על פי שיטת חישוב IRR). גיוון התיק מגדיל את תשואתו.

  3
 4. באפשרותך להשקיע מחדש בהלוואות או להעביר לחשבון הבנק הפרטי שלך, בכל עת, כל החזר שמתקבל בחשבונך, ללא עלות.

  4