חישוב עמלה ומס בטריא

חישוב עמלה ומס בטריא

הקדמה

אנחנו בטריא רוצים שתדע בדיוק כמה הרווחת. עמוד זה מטרתו להסביר את אופן ניכוי המס והעמלה כפי שחלים על מלווה במערכת.

מלווה בטריא מקבל החזרים מדי חודש מכל הלוואה בה השתתף – ההחזר של כל הלוואה נגבה מהלווה בתאריך קבוע בכל חודש, עפ"י בחירת הלווה בעת הקמת ההלוואה. סדרת התשלומים של הלוואה נקראת "לוח סילוקין", בו מפורטים ההחזרים של ההלוואה. את לוח הסילוקין בטריא אנו מחשבים בשיטת שפיצר לא צמוד שמשמעותה שסך הקרן והריבית בכל חודש – קבוע.

תשלום הריבית מדי חודש נגזר מסכום הכסף שהלווה חייב למלווים, ולכן גובה הריבית קטן מדי חודש ככל שהלווה מתקדם בהחזרי "לוח הסילוקין".


Graph 1

אז מהם הסכומים שמנוכים מההחזר שקיבלתי?

כאמור, ההחזר החודשי מורכב מרכיבי קרן וריבית המשתנים מחודש לחודש. הסכומים הבאים מנוכים מכל החזר והחזר:

עמלת מלווה - טריא מחייבת את המלווה בעמלה אחת בלבד שנקראת "עמלת השקעה". העמלה מנוכה רק מתקבולים שהתקבלו בפועל.

  • עמלת המלווה במערכת מחושבת כ-10% מסך הריבית שתתקבל בכל הלוואה. העמלה נגבית בפועל מכל החזר נושא ריבית שמתקבל בתיק, כאחוז מרכיב הריבית שבהחזר (מטה בעמוד זה דוגמא לאופן החישוב). סך העמלה הנגבית מדי חודש מוגבלת בסכום שלא יעלה על 0.5% משווי התיק בחישוב שנתי (הנמוך מביניהם).
  • כל מלווה בטריא רשאי להנזיל את השקעתו. ההנזלה מתאפשרת על ידי כך שההלוואות של המלווה המבקש להנזיל מועברות למלווים אחרים עם אותן העדפות השקעה. על מנת להיות הוגנים כלפי המלווים מחושבת העמלה על פי התפתחות הריבית בכל תשלום ותשלום ובאופן יחסי לה. כיון שכך סכום העמלה משתנה לאורך חיי ההלוואה.

ניכוי מס במקור – המס מנוכה מכל החזר נושא ריבית המתקבל בחשבונך.

  • על פי פקודת מס הכנסה, התקנות והחלטת מיסוי שטריא קיבלה מרשות המסים, וכיון שההלוואות הניתנות במערכת טריא אינן צמודות למדד, גובה המס שתשלם כמלווה פרטי יהיה 15% בלבד לעומת מס של 25% על הכנסות מריבית צמודה למדד.
  • לאחרונה קיבלה טריא החלטת מיסוי חדשה ייעודית עבורה שמאפשרת למלווים בטריא (כלומר לך) לנכות את המס במקור לכל החזר הלוואה אך מהנטו ולא מהברוטו. כלומר, לאחר הפחתת העמלה שהמלווה שילם. זהו צעד חשוב לקראת המשקיעים בטריא והבעת אמון בכלל כלפנו וכלפי ציבור המלווים שלנו. לפיכך המס (אדום באיור) מחושב מכל סכום ריבית נטו (ירוק באיור) שהתקבל בפועל מהלווה.
  • אם ברשותך אישור לפטור מניכוי מס במקור מריבית, יש להעביר את האישור לטריא ולא ינוכה מס במקור.
Graph 3

איך מחשבים את זה?

 לדוגמא השקעתי 10,000 ₪ בהלוואה למשך 3 שנים, בריבית של 4.5% (כלומר הריבית החודשית מחושבת כ- 12 / 4.5% שהם 0.375% מדי חודש):

חודש

יתרת פתיחה

תשלום ריבית

החזר קרן

סה"כ החזר חודשי

יתרת סגירה

 

עמלה

מס

             

10% מכל החזר ריבית

15% מכל החזר ריבית (לאחר ניכוי עמלה)

1

10,000.00

37.5

259.97

297.47

9,740.03

 

3.75

5.06

2

9,740.03

36.53

260.94

297.47

9,479.09

 

3.65

4.93

3

9,479.09

35.55

261.92

297.47

9,217.16

 

3.55

4.8

4

9,217.16

34.56

262.9

297.47

8,954.26

 

3.45

4.67

5

8,954.26

33.58

263.89

297.47

8,690.37

 

3.35

4.53

6

8,690.37

32.59

264.88

297.47

8,425.49

  3.26 4.40

7

8,425.49

31.6

265.87

297.47

8,159.61

  3.16 4.27

8

8,159.61

30.6

266.87

297.47

7,892.74

  3.06 4.13

9

7,892.74

29.6

267.87

297.47

7,624.87

  2.96 4.00

10

7,624.87

28.59

268.88

297.47

7,356.00

  2.86 3.86

11

7,356.00

27.58

269.88

297.47

7,086.11

  2.76 3.72

12

7,086.11

26.57

270.9

297.47

6,815.22

  2.66 3.59

13

6,815.22

25.56

271.91

297.47

6,543.30

  2.56 3.45

14

6,543.30

24.54

272.93

297.47

6,270.37

  2.45 3.31

15

6,270.37

23.51

273.96

297.47

5,996.42

  2.35 3.17

16

5,996.42

22.49

274.98

297.47

5,721.43

  2.25 3.04

17

5,721.43

21.46

276.01

297.47

5,445.42

  2.15 2.90

18

5,445.42

20.42

277.05

297.47

5,168.37

  2.04 2.76

19

5,168.37

19.38

278.09

297.47

4,890.28

  1.94 2.62

20

4,890.28

18.34

279.13

297.47

4,611.15

  1.83 2.48

21

4,611.15

17.29

280.18

297.47

4,330.97

  1.73 2.33

22

4,330.97

16.24

281.23

297.47

4,049.75

  1.62 2.19

23

4,049.75

15.19

282.28

297.47

3,767.46

  1.52 2.05

24

3,767.46

14.13

283.34

297.47

3,484.12

  1.41 1.91

25

3,484.12

13.07

284.4

297.47

3,199.72

  1.31 1.76

26

3,199.72

12

285.47

297.47

2,914.25

  1.2 1.62

27

2,914.25

10.93

286.54

297.47

2,627.71

  1.09 1.48

28

2,627.71

9.85

287.62

297.47

2,340.09

  0.99 1.33

29

2,340.09

8.78

288.69

297.47

2,051.40

  0.88 1.19

30

2,051.40

7.69

289.78

297.47

1,761.62

  0.77 1.04

31

1,761.62

6.61

290.86

297.47

1,470.76

  0.66 0.89

32

1,470.76

5.52

291.95

297.47

1,178.80

  0.55 0.75

33

1,178.80

4.42

293.05

297.47

885.76

  0.44 0.60

34

885.76

3.32

294.15

297.47

591.61

  0.33 0.45

35

591.61

2.22

295.25

297.47

296.36

  0.22 0.30

36

296.36

1.11

296.36

297.47

0

  0.11 0.15

סה"כ

 

708.89

10,000.00

10,708.89

   

70.89

95.70

לסיכום – על 10,000 ₪ שהשקעתי, אקבל ריבית בסך 708.89 ₪, עליהם אשלם מס בגובה 95.70 (15%) והעמלות שיגבו בסך 70.89 ₪ (10% מכל החזר ריבית עד לסך 0.5% משווי התיק לשנה).

את העמלה מדי חודש ניתן לחשב באמצעות EXCEL (או כלי חישוב אחר) תוך שימוש בפונקציות פיננסיות-

Equations

אז - איפה הריבית השנתית בגובה 4.5%?

ניתן לראות בדוגמא לעיל, שמדי חודש מתקבל לחשבונך החזר של קרן וריבית. הסכומים שמתקבלים מדי חודש אינם במנוחה אלא צוברים ריבית דריבית - באמצעות הסוכן האוטומטי המתקדם של טריא – החזרים אלה יושקעו מחדש בהלוואות נוספות שגם בהן יתקבלו החזרים מדי חודש. התוצאה מוצגת באיזור האישי של המלווה כ"ריבית שנתית ממוצעת".

האם ניתן לקזז הפסדי קרן הלוואות מול מס שנוכה במקור מהכנסות ריבית?

 הפסד קרן הלוואה כתוצאה מאי תשלום, לאחר שהופעלו כל אמצעי הגביה לרבות הליכי הוצאה לפועל, ניתן לקיזוז במקרים מסוימים כנגד הכנסות הריבית אשר התקבלו באותה שנת מס או כנגד הכנסות הוניות אחרות (לדוגמא מניירות ערך בבורסה) וזאת באותה שנת מס בה הוכר החוב כאבוד לצרכי מס (קיימים מבחנים של רשות המסים לקביעת מועד ההכרה בחוב).

טריא איננה רשאית לבצע קיזוז כזה, בכל מקרה שברצונך לבצע קיזוז בדוח השנתי, עליך להתייעץ עם רו"ח.