עמלות וריביות

עמלות וריביות

לקיחת הלוואה בשקיפות מוחלטת - ללא "אותיות קטנות" וללא הפתעות

כפלטפורמה חכמה וחברתית, המערכת של TARYA מאפשרת לך להבין באופן קל ופשוט את העלות של ההלוואה. ניתן לבדוק כל מאפיין בהלוואה לפני לקיחתה, ולבצע סימולציה של התשלומים לאורך משך ההלוואה.

העמלה היחידה הינה זו המשולמת ל- TARYA - עמלת הקמה להלוואה אשר משולמת רק אם וכאשר ההלוואה מומנה. אין עמלה על פרעון מוקדם.

דירוג אשראי במערכת TARYA

דירוג האשראי במערכת נקבע על בסיס אלגוריתם ייחודי ובמודל מתמטי מתוחכם ולומד שמטרתו לזהות את הסיכון הגלום בהלוואה, לדרג אותה ולקבוע את אחוז הריבית. המודל נכתב על ידי בעלי שם בתחום החיתום .

מנגנון זה מושפע מהאלמנטים הבאים:

ככל שמאפייני הלווה טובים יותר, כך קטן סיכון האשראי והריבית יכולה להיות קטנה יותר.

ככל שהדירוג הניתן גבוה יותר (AA) משמעות הדבר כי הלווה אמין ולכן הריבית להלוואה תהיה נמוכה יותר, כמו כן הסיכון לחדלות פירעון של הלווה תהיה נמוכה יותר. דירוג נמוך (BB) משמעותו ריבית גבוהה בגלל הסיכון הגבוה יותר לאי תשלום.

פירוט העמלות במערכת מפורטות עבורך באופן שקוף וברור:

ריבית שנתית קבועה


הלוואה לשנה

הלוואה לשנתיים

הלוואה ל-3 שנים

הלוואה ל-4 שנים

הלוואה ל-5 שנים

 AA 
 דירוג

3.5%

3.9%

3.9%

4.4%

4.4%

  A    דירוג

4%

4.5%

4.5%

5%

5%

 AB
 דירוג

5%

5.6%

5.6%

7.0%

7.0%

 BB 
 דירוג

8.2%

9.0%

9.0%

9.8%

9.8%


עמלת הקמה (חד-פעמית)


הלוואה לשנה

הלוואה לשנתיים

הלוואה ל-3 שנים

הלוואה ל-4 שנים

הלוואה ל-5 שנים

 AA 
 דירוג
0.9% 1.75% 2.6% 3.5% 4.4%
  A    דירוג
1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
 AB
 דירוג
1.3% 2.55% 3.8% 4.65% 5.5%
 BB 
 דירוג
1.9% 3.7% 5.5% 5.5% 5.5%

הטבלה הנ"ל מייצגת ריביות להלוואות ללא בטוחות עד 5 שנים. לטריא מסלול ייעודי להלוואות עם בטוחות רכב, נדל"ן ועוד. בהלוואות אלה ייתכנו שינויים הן במשך ההלוואה והן בריבית בהתאם לבטוחה ולגובה ההלוואה

* עמלת הקמה חד פעמית - הינה העמלה היחידה המושלמת ע"י הלווה (למעט מצב של פיגור בתשלומים). עמלה זו משולמת ל - TARYA רק אם וכאשר ההלוואה  מומנה. סכום העמלה ינוכה מסכום ההלוואה המועברת ללווה.
** עמלת השקעה - הינה העמלה היחידה המשולמת ע"י המלווה (משקיע). עמלה זו מועברת ל - TARYA ומנוכה מכל החזר חודשי המועבר לזכות המלווה.

דוגמאות

לדוגמא לווה בדירוג אשראי A מבקש הלוואה של 10,000 ₪ למשך 3 שנים. הריבית השנתית עבור הלוואה זו -  4.5%. בפתיחה תגבה TARYA עמלת הקמה של 300 ₪, ובפועל יועברו ללווה 9,700 ₪. במהלך התקופה ישלם הלווה 36 תשלומים של 297.47 ₪ בעלות שנתית אפקטיבית של 4.59% - סה"כ יוחזרו 10,708.89 ₪.

דוגמא נוספת - לווה בדירוג אשראי A מבקש הלוואה בגובה 25,000 ₪ למשך 5 שנים הריבית השנתית עבור הלוואה זו - 5%. בפתיחה תגבה TARYA עמלת הקמה של 1,250 ₪, ובפועל יועברו ללווה 23,750 ₪.
במהלך התקופה ישלם הלווה 60 תשלומים של 471.78 ₪ בעלות שנתית אפקטיבית של 5.12% - סה"כ יוחזרו 28,306.85 ₪.

עמלות נוספות

במקרה של איחור בתשלום החודשי מעבר ל-7 ימים הלווה יחוייב בעמלות ובפיצוי מוסכם בהתאם למשך זמן הפיגור. באם לאחר 60 יום לא שולמו התשלומים שבפיגור, יופעל תהליך גביה, שבסופו המלווים יקבלו את חלקם היחסי מהחוב שנגבה, בניכוי הפיצוי המוסכם ועלויות הגביה. פירוט נוסף בנוגע לתהליך הגביה ומשמעויותיו בקישור זה.

השקעה מתקדמת באמצעות מערכת TARYA

משקיע העושה שימוש במערכת טריא אינו צריך לחשוש מעלויות נסתרות. כל הלוואה במערכת מדורגת לפי סיכון הלווה, ובהתאם נקבעת ריבית ההלוואה. ככל שהסיכון גבוה יותר, כך הריבית עבור ההלוואה גבוהה יותר, בצורה זו הריבית מגלמת את סיכון אי ההחזר הצפוי ע"פ דירוג האשראי שנקבע ללווה, כפי שתואר בטבלת הריביות.
עמלת המלווה – עד 0.5% משווי התיק (ורק מההחזרים) בשנה.

סכום השתתפות בהלוואה (השקעה בהלוואה בודדת) - החל מ - 50 ש"ח.
עמלת סייף 500 (מנגנון ההגנה) – במידה ובחרת להשקיע במסלול "שמרן" או שבחרת להרחיב את מנגנון ההגנה שלך תשלם עמלה הגנה מורחבת כפי במפורט בעמוד מנגנוני ההגנה. שם גם

ניתן ללמוד יותר על מנגנוני ההגנה, על הצד הטכנולוגי, על יכולות ההגנה שלהם ועל העלות שלהם.
העמלה המשולמת ע"י המלווה (משקיע) הינה עמלה המנוכה מכל החזר חודשי המועבר לזכות המלווה.