להבין את המספרים

להבין את המספרים

ביצועי תיק ההשקעות

חישוב התשואה בתיקך משקלל את תיק ההלוואות שלך ואת ההפקדות והמשיכות שבוצעו בתקופה עבורה מוצג החישוב.

שים לב שהסוכן האוטומטי בהגדרות החשבון מופעל כדי שכל הכסף שהשקעת יושקע ותהנה מהרווחים הצפויים. כסף שאינו מושקע בהלוואות אינו צובר תשואה ולכן מוגדר כ"יתרה פנויה".

חישוב תשואה תקופתי בתיקך

שיעור התשואה הפנימי (IRR) - חישוב התשואה בתיק מציג את "שיעור התשואה הפנימי" (IRR - Internal Rate of Return)   של תיקך, לפי משך הזמן הנבחר. החישוב מבוצע באמצעות פונקציית XIRR,  בדומה לתוכנת Microsoft Excel.

בחישוב על פי הפונקציה האמורה, מחושבת התשואה על פי היחס שבין שווי התיק ביום החישוב לבין סכום ההשקעה המקורי. תשואה זו מקבילה להפקדת כספך בהשקעה הנושאת תשואה ידועה מראש. תוכל לעקוב באזור האישי שלך ולראות שערך זה ישתנה מחודש לחודש בהתאם לביצועי תיקך וההלוואות בהן תשתתף (מוצג באיזור החודשי ומעודכן בזמן אמת).

כדי להקל עליך ולמען השקיפות וההוגנות, המחושב ומוצג ב"נטו" ובניכוי עמלות ומס.

תשואה חודשית (בניכוי עמלות) - החישוב מבוצע על בסיס הריבית שהתקבלה בתיק במהלך חודש בניכוי עמלות המלווה, מחולקת בשווי התיק כפי שהיה ב-1 לחודש. נתון זה מעיד על ביצועי התיק מחודש לחודש, ומשמש אומדן לתשואה השנתית (מוצג בדיווח החודשי).

ריבית מתחילת השנה (ברוטו) - הנתון מסכם את הריבית שהתקבלה בתיקך מתחילת השנה לפני ניכוי עמלה ומס (מוצג בדיווח החודשי).