התחייבות לשקיפות

התחייבות לשקיפות

TARYA – מתחייבים לשקיפות, הגינות ופרטיות!

שקיפות והגינות כערך עליון

אנחנו ב- TARYA מתחייבים לפעול בשקיפות והגינות על פי החוק תוך שמירה על סודיותם ופרטיותם של לקוחותינו - (לווים ומלווים (משקיעים).
אף על פי כן, במקרים חריגים כגון, אי פרעון ההלוואה, ניאלץ למסור מידע על פי דרישות החוק. רשימת המקרים החריגים ופירוט נוסף, ניתן למצוא בתנאי השימוש. לידיעתך מאגר המידע נרשם ברשם מאגרי המידע כנדרש על פי החוק.

שומרים באדיקות על הפרטיות שלכם!

TARYA שומרת בקפדנות על המידע האישי השמור במערכת ומתחייבת שנתונים אלו לא יימכרו/יושכרו נתונים לשום גורם אחר ללא אישור מפורש של המשתמש. כמו כן, אנו מתחייבים שנתונים אלו לא יועברו שלא במסגרת המפורטת בתנאי השימוש. כיוון שהלווים והמלווים (משקיעים) אינם מכירים זה את זה, הפרטים שיוצגו לצדדים הינם רק נתונים גולמיים הנדרשים לטובת גיוס ההלוואה.

אנו מתחייבים לפעול ולהשקיע בבניית מאגר מידע ומנועים סטטיסטיים מתקדמים תוך השקעת מאמצים לאימות פרטי הלווים והמלווים (משקיעים), מניעת הונאות וכן קביעת דירוג אשראי הולם ללווים. כמו כן אנו ב- TARYA נסייע לגבות כספים שלא שולמו במועדם.