תפעול חשבון הנאמנות

תפעול חשבון הנאמנות

פרטי המתפעל

כלל כספי הלווים והמלווים מועברים ישירות לחשבון בנק נפרד וייעודי המנוהל ע"י מתפעל חשבון הנאמנות של TARYA. חשבון זה נפרד מחשבון הפעילות השוטפת של TARYA ומיועד רק לקיום תהליך ההלוואה החברתית.

אין ל- TARYA בעלות על חשבון הנאמנות או על יתרת הכספים בחשבון. במקרה של חדלות פרעון של TARYA, יוחזרו הכספים בחשבון למלווים על פי הפקדותיהם.

מובהר שכספים בחשבון הנאמנות לא ישאו ריבית או רווחים כלשהם. על פי תנאי הסכם התפעול רשאי המתפעל להפקיד את הכספים שבחשבון בפקדון יומי, ואולם ריבית המשתלמת על כספים אלה לא יזקפו לחשבון המשתמשים אלא ייועדו לכיסוי עלויות חשבון הנאמנות או לכל מטרה אחרת עליה תחליט TARYA ושהודעה עליה נמסרה באתר.

פרטים נוספים בנושא תפעול חשבון הנאמנות ניתן למצוא בתנאי השימוש.

פרטי מתפעל חשבון הנאמנות

אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ
לעיון בהסכם המתפעל המלא נא לחץ כאן.

חשבון הנאמנות

פרטי חשבון הנאמנות - חשבון מס' 1564331 בסניף 783 של בנק לאומי ע"ש אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ.

IBAN: IL530107830000001564331
Altshuler Shaham Trusts LTD