מה המשמעות של טריא?

מה המשמעות של טריא?

אנחנו מאמינים שבלב היהדות נמצאת החמלה, הדאגה לזולת וגם היצירתיות. אחד מעקרונות הלימוד המשמעותיים בגמרא היא ה"שקלא וטריא". בבסיסה עומד הרעיון שאתה לוקח דוגמא פרטית, מסויימת, לומד אותה מכל כיוון וממנה משליך על מקרים דומים ובדרך זו אתה יוצר את השיטה וההלכה כדי לשנות ולשפר את המצב לכולם. 

וזה מה שטריא רוצה לעשות.

אחרי שראינו את המקרה המכעיס של איריס שהתדרדרה כלכלית בגלל הלוואה בריבית מוגזמת מהבנק החלטנו שהדבר הזה לא מתקבל על הדעת. אנחנו בטריא מעודדים אנשים שלא ליטול הלוואות אם הם לא באמת חייבים. אך במקרה וחייבים לקחת הלוואה, באמצעות הפלטפורמה של טריא, אנחנו נדאג שזה יהיה בצורה זהירה, שקולה והגונה הרבה יותר.